Kiadási megjegyzések József Attila összes művéhez

Ebben a könyvben szerepelnek József Attila 1930—1937 közötti tanulmányainak és cikkeinek legújabb kritikai kiadásának szövegei. Itt egyesítve vannak ezek a kezdetektől 1930-ig tartó kritikai szövegekkel.

A versek Stoll Bélának az Akadémiai Kiadónál 1984-ben megjelent kritikai kiadásán alapulnak, de a már meglévő elektronikus változat szöveghibáit javítottuk és kiemelt figyelmet fordítottunk a tipográfiára.

A lelkes műkedvelőknek kezdésnek a válogatott versek szekciót javasoljuk. A költőről és munkásságáról az egyik legrészletesebben itt lehet olvasni.

Azok az oldalak, ahol a versek és az írások együtt, egy oldalon szerepelnek, nem pedig külön oldalakon, nagyban megkönnyítik a szövegrészletek keresését.

Ez az elektronikus könyv a következő eddig megjelent kiadások egybedolgozása:

József Attila Összes tanulmánya és cikke. Szövegek, 1923–1930.

2.0. verzió, 2001

Ez az ELTE Bölcsészettudományi Karán, a Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában, illetve a Bölcsészettudományi Informatika Önálló Programban készült.

Főszerkesztő:
Horváth Iván
Szerkesztők:
Devescovi Balázs, Golden Dániel
Sajtó alá rendezte:
Barta András, Hegedüs Orsolya, Kis Zsuzsanna, Serény Zsuzsanna, Tóth Ákos
Kiadó szerkesztő:
Tóth Tünde
Technikai szerkesztő:
Horváth Takács Balázs
Munkatársak:
Koltai Réka, Mán-Várhegyi Réka, Miklós Anna, Nyikos Örsi, Szűcs Zoltán, Teslár Ákos, Tóth Csilla, Vaderna Gábor, Vaskó Péter.

Köszönetet mondunk Tverdota Györgynek, aki az Osiris Kiadónál 1995-ben megjelent első kötet (1923-1930) jegyzeteit és kommentárjait írta, valamint akkori lektorainknak, Szabolcsi Miklósnak és Vadai Istvánnak. A Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára vezetőinek, Nagy Csabának és Vargha Katalinnak, illetve a kézirattulajdonos Kiss Ferencnek, néhai Cserépfalvi Imrének és a Font Antikváriumnak, amiért lehetővé tették gyűjteményeik felhasználását. Stoll Bélának, Szőke Györgynek, Füleki Annának, Herner Jánosnak, Machan Zsuzsának és Margitta Nórának a munkánkhoz nyújtott, nehezen nélkülözhető segítségért. A Soros Alapítványnak, mely támogatta Horváth Iván és Tverdota György munkáját. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hallgatói Önkormányzatának, mely ösztöndíjjal segítette Barta András, Golden Dániel, Hegedüs Orsolya, Kis Zsuzsanna és Serény Zsuzsanna József Attila-kutatásait.

A hálózati kiadás elkészítését az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság támogatta.

© Gépeskönyv, 1999-2001

© Horváth Iván

József Attila Összes tanulmánya és cikke. Szövegek, 1930–1937.

1.0. kiadás, 2012.

Szerzői jogi nyilatkozat

József Attila életműve nem áll szerzői jogvédelem alatt, de ez a szövegkritikai kiadás (a – korábban olykor ismeretlen – szövegforrások feltárása, a szövegváltozatok pontos átírása, majd tudományos következtetések révén a hiteles szöveg megállapítása és korszerű közlési módjának kikísérletezése) nem köztulajdon, hanem a GNU Public Licence (GPL, ©1992) hatálya alá tartozó szellemi termék. Ezért a következő Megjegyzés szövegétől elválasztani nem szabad.

Mindenkinek joga van arra, hogy ezt az összeállítást egészében vagy részben, bármely tetszőleges eszköz igénybevételével, akár papírra, akár más adathordozóra lemásolja, ott korlátozásmentesen tárolja, ingyenesen terjessze, vagy pénzért árusítsa, feltéve, hogy ezt a címleírást, ezt a copyright-ot és ezt az engedélyező megjegyzést minden részleges vagy teljes másolati példányon jól olvasható módon feltünteti. Engedélyezetlen módosított változatokat nem szabad készíteni. Fordítások készítése nem számít módosításnak.

Főszerkesztő:
Horváth Iván
Szerkesztők:
Fuchs Anna
Sajtó alá rendezte:
Bognár Péter, Buda Borbála Sára, Devescovi Balázs, Golden Dániel
Programozó:
Király Péter

Horváth Iván © 1999–2012

József Attila válogatott versei

Közzétette:
Stoll Béla

A negyven verset tartalmazó válogatás a Neumann-ház Irodalmi Szerkesztőségében készült.

Jószef Attila összes költeménye

A Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán szereplő régi kiadások elérhetőek az alábbi linkeken archiválva:

A szövegek hibái miatt azonban mindenképpen a jelenlegi kiadást javasoljuk használni.

József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke

József Attila, Novellák, önvallomások, műfordítások, Pótlások az 1–3. kötetekhez

kiad. Fehér Erzsébet, Szabolcsi Miklós, Bp., Akadémiai Kiadó, 1967 (József Attila Összes Művei, 4), 313 l.

Ebből a kiadásból egy prózafordítás és a szépprózai írások lettek beemelve.

További információk

Ami a saját kezem munkája (forráskód, illusztrációk), az szabadon felhasználható, ami viszont a GNU Public Licence (GPL, ©1992) alá tartozik, arra továbbra is ez a licence érvényes.

Ez a weboldal teljesen nyílt forráskódú, bárki fejlesztheti és elérheti a fájlokat a GitHub oldalon.

József Attila minden műve 2007 óta a közkincs része.

Szerettem volna, hogy ezek a versek és írások a lehető legszebb és legteljesebb formában legyenek elérhetőek mindenki számára.

A kiadást készítette:

A nyitóoldal új logóját készítette:

A korábbi logó fontja:

Felhasznált programok:

Szabványok: HTML5, CSS3

Köszönet Horváth Ivánnak a lehetőségért, az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárának, az ELTE Bölcsészettudományi Karának, végül pedig Szabó Dávidnak (✝) a programozásban nyújtott önzetlen segítségért.

~~~~~~~~~~:::::::::~+:~+$DOOZM8$ZDDI$O7~::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~:::::~+O7$=8NNDNMMMNNNNMMNMZ~:::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~~:::~=7$NDNMMMNMMNNMMMDNMNNN87::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~::::~~~?$NNNMMMMMMNNNNNMMNNDNNNZ~:::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~::~+=+DMMMNMMMMMMMMMMMMNMDDDNND$=::::::::::::::::
~~~~~~~~~~~~:~:$DNNMMMMMMMMMMMMNNNNMMNDNMD$O::::::::::::::::
~=~~~~~~~~~~~=?DNMMMMNMNNND888D8OO8DNNNNMNDD=:::::::::::::::
=~~~~~~~~~~~:~+NMMNDD8O$777ZIII????7OMDNNNNOO~::::::::::::::
==~~~~~~~~~~~:7NNNDDNZ7I???7I+?+=+???ZDNNDND+~::::::::::::::
==~~~~~~~~~~~:=NNNNO87?+++==++=====++?ODNNN88:::::::::::::::
=~~~~~~~~~~~~:~NNMD$7I?++===~+==~===+?7NNMDD~:::::::::::::::
=~~~~~~~~~:::::MMMD77I??++++=======+++7NNNDD~:::::::::::::::
~=~~~~~~~~:~:::MMMN$7I?+=+=======+??+??DMMNN::::::::::::::::
=~~~~~~~~~~::::IMM8OOO8Z$I?===II88Z7+I??DMMMD:::::::::::::::
~~~~~~~~~~~:::::MMO$?$$Z$$7Z$=+7ZZ87+$7Z?OZ8+:::::::::::::::
~~~~~~~~~~::::::NNOOZIII$O$+=+7II?++?~++?$~=+:::::::::::::::
~~~~~~~~~~::::::Z$Z7I???77$+==?????+===+?Z+~=:::::::::::::::
~~~~~~~~::::::::+Z$7?+++I$I+==+??=~~~=++$+~=::::::::::::::::
~~~~~~~~~::::::::777+++IZI+=~~+=+=?=~==+O=+:::::::::::::::::
~~~~~~~~:::::::::~$7?+II7OO?+=????=+++=?=~::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~:::::::::$+$I7I???+=+++???7=?I::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~::::::::,77++?8+=:=::~~$==++??::::::::::::::::::::
~~~~~~~~~~:~::::::::7I??777II?I??==+??7:::::::::::::::::::::
~=~~~~~~~:~~::::::::~ZZII???++=~===?I$?:::::::::::::::::::::
=~~~~~~~~~~~~:::::::N7ZZI???$7===?IIZ?::::::::::::::::::::::
===~~~~~~~~~~~:::::$N77O$I$???++?7$7==I:::::::::::::::::::::
===~~=~~~~~~~~::::IIN7I$OO$77III$Z++=+I~::::::::::::::::::::
====~~~~~~~~~~~:~77IOZ?777$OOOZI?++==N+I::::::::::::::::::::
=====~=~~~=~=8DNMI7?I77IIII++=~=+++=ZN?+IO::::::::::::::::::
========~OZNDZDDNI7+$=7I7I?I+=+++++ZD+7++OZZZ::,::::::::::::
====+7ODNDD8DDD8M$$7?$IIII?+++===+OD?=I=+IDDOO$Z~:::::::::::
=7OD8O$Z$8NONOD8NI?I8Z?7I??+===+I8D=?DN+==DOZ$$Z7DZ~::::::::
O8ZDD8NON887NZN8MIIN8ZNNZ8MNOI?7NM$II8NN+==ODZOO8N8DZO::::::
8OD$D$DO8NZ7DO$NOOO8M$7$$~DNNNMMMM?+Z$88M?I$DZ8OOOD8DD$O?:::
D?8ZDO$DN$77N7NDDID$D7Z8ZONNNNNMMMI$O$D78DDI$OO77OD7DZN$7Z::
ZZD7$D7DDIO7D$O$D$D$ZDNDDMNNNNNMMM7ZZD$DZ$$D77ZDOOZD$7878$$Z
8D877NON87D$N$O$N$ODOM8D8MNNNNNNMNDO88ZDZOID$DDNZDZDZ8IZOZ7$
D$O8ZD$8NOD7D$Z7$D7NZDD8$INNNNMMDONZD7Z$IDO8ZDZ8$887$D7D$D$Z
$88D$Z87DOD7D7$$$D$DZ8NDD8NNNMMM$OD$Z$D$ZID778O8O7D?DI8D?OIN
ODZNIZO7D$D7NZ7ZODO$8ZNDO7MMMMDD8DIDZZ8$D7D$Z$8OO87D$IZ$78I7
7ZID$DDODZN7DO$8ZO7IDID$NI7MMO8I787DIDZZDZZ$D7D7DD$8O877?$Z7

Nyugodj békében.

Szentimentális

Bár sosem fognak rájönni, a sorok között titkon elrejtettem volt, vagy éppen mindenkori kedveseim neveit.

„… és így az élet nem a munkáról szól, hanem a munka szól az életről.”

“I suspect that under that cynical shell you are at heart a sentimentalist.” – Captain Renault, Casablanca

Vissza a főoldalra